LP_BDSM speeltjes_Row1

Co to vlastnì je?


Vzrušující svìt BDSM je tak magický a tajemný. Tato erotická disciplína znamená hru s dominancí a submisivitou tedy mocí a podrobením, vzrušení z neoèekávaného a rozkoš z bolesti. Pokud jste zvìdaví na toto téma, podívejte se na stránku “BDSM pro zaèáteèníky: Všechno, co chcete a musíte vìdìt o BDSM”. Zde naleznete všechny informace, dozvíte se o rùzných druzích sexy hraèek a budete tak moci uèinit své první krùèky v BSDM sexu.

BDSM
LP_BDSM speeltjes_Row3

1. Želízka & pouta


Želízka jsou tím prvním a hlavním nástrojem BDSM sexu. Je to první základní a zásadní erotická pomùcka pro zvìdavé studenty této varianty erotiky. Pravdìpodobnì víte, jak taková bìžná kovová pouta na ruce zvaná želízka vypadají. Spousta párù je má v noèním stolku. V BDSM sexu se ovšem používá mnoho variant této pomùcky. Pouta mohou být jak na ruce, tak na nohy a mohou být z rùzných materiálù. I zde je stále co objevovat. Mohou být napøíklad z kùže a vázat se rùznì pøes sebe. Klasická kovová pouta se zámeèkem a klíèkem mohou být pro vìtší komfort potažená plyšem a vybavená ještì dalšími øemínky. Pak jsou tu speciální bondážní lana, které nejèastìji bývají z PVC, nylonu nebo kùže.

Náš tip: Pokud se Vám zdají želízka pøíliš jemná, vyzkoušejte spoutávání. Pomùcky pro spoutávání mùžete utahovat dle libosti a regulovat tak vzrušení a rozkoš.


Prohlédnìte si nabídku želízek & pout >
LP_BDSM speeltjes_Row4

2. Bondážní soupravy


Tato varianta je jednou ze základních v BDSM sexu! Je to umění spoutávání v různých polohách tak, že se nemůžete ani pohnout. Pouze očekáváte, co s Vámi Váš miláček bude dělat. Je to tak vzrušující! Na rozdíl od želízek a pout je bondáž ještě dalším krůčkem v tomto tajemném světě. Samozřejmě míru omezení Vašeho pohybu určujete jenom Vy sami a svému partnerovi či partnerce musíte zcela důvěřovat. Ve světě BDSM je právě naprostá důvěra a souhlas obou partnerů tím nejdůležitějším. Existují bondážní soupravy pro začátečníky, pro pokročilé a samozřejmě také pro profesionály. Patří sem také další sexy hračky jako biče, důtky a masky. V soupravách pro velmi pokročilé vyznavače této techniky naleznete i svorky na bradavky a roubíky.

Náš tip: Pokud přicházíte se světem bondáže do kontaktu poprvé, nespěchejte, ale vezměte to opravdu pomalu a zlehka. Bondážní soupravy pro začátečníky jsou pro Vás skutečně to pravé.


Kompletní nabídka bondážních souprav >
LP_BDSM speeltjes_Row5

3. Masky


Je velmi dráždivé, když při BDSM hrátkách nic nevidíte. Tak bude každý dotyk ještě intenzivnější, každý krok absolutně neočekávaný. Vše tak bude postaveno na silném erotickém napětí, které je, jak poznáte, neuvěřitelně vzrušující. Různé druhy masek jsou v oblasti BDSM sexu nesmírně populární a patří k základní výbavě každého fanouška této sexuální varianty.

Náš tip: Začněte jen se zavázanýma očima pruhem měkké látky. Pokud se Vám to bude líbit a budete mít důvěru ve svého partnera či partnerku, můžete pokračovat s celkovou maskou na hlavu. A pro zkušené vyznavače BDSM jsou určeny kožené nebo latexové masky.


Zde naleznete obrovský výběr masek >
LP_BDSM speeltjes_Row6

4. Obojky


Pøi SM hrátkách jde pøedevším o moc a podrobení. Pøi použití obojkù je na první pohled jasné, kdo je dominantní a kdo submisivní. Nejlepší jsou obojky z kùže, která je velmi mìkká, ale zároveò i pevná. Skvìle sedí, je pøíjemná a výrobky z ní vydrží nekoneènì dlouho.

Náš tip: Na obojek mùžete pøidìlat také pouta na ruce a nohy a spojit je øetìzem. Tak budou Vaši otroci vždy zcela dokonale spoutání a budou vìdìt, kde je jejich místo.


Prohlédnìte si nabídku obojkù >
LP_BDSM speeltjes_Row7

5. Roubíky


Díky roubíkùm Vám Vaši otroci nebudou moci odmlouvat. Nebudou moci vydat prakticky ani hlásku. Roubíky se vyrábìjí v rùzných velikostech, z rùzných materiálù a mají rùzné povrchové úpravy. Vìtšina jich je ve tvaru koule a zajištují se popruhem za hlavou. V kombinaci s oèní maskou Vás a Vašeho partnera èi partnerku pak èekají pìknì žhavé chvíle.

Náš tip: V BDSM sexu nesmíte nikdy podcenit bezpeènost. O tu zde jde pøedevším. Jako zaèáteèníci si urèitì poøiïte roubík, který má otvory k dýchání. Jedinì tak mùžete mít Vy a Váš partner nebo partnerka jistotu, dùvìru a pocit bezpeèí. To jsou hlavní zásady BDSM.


Zde naleznete široký výbìr roubíkù >
LP_BDSM speeltjes_Row8

6. Svorky na bradavky


Tlak na bradavky patří k těm nejcitlivějším a nejintenzivnějším erotickým prožitkům. Samozřejmě stačí stisk prstů, ale existují na to přímo speciální produkty – svorky na bradavky. Mohou stimulovat jak ženská, tak mužská prsa. Pro začátečníky v BDSM sexu rozhodně doporučujeme svorky na bradavky s možností nastavení. Jen tak můžete postupně přidávat či ubírat vzrušující tlak a stanovit tak správnou míru pro dokonalou rozkoš. A jen tak si vzájemně zajistíte bezpečný BDSM sex plný absolutní důvěry. Pro pokročilejší páry můžeme doporučit svorky na bradavky se závažími. Pak je pochopitelně dovoleno vše, co se oběma partnerům líbí a přináší jim vzrušení a rozkoš.

Náš tip: Vyzkoušejte svorky na bradavky se elektrickou stimulací. Zpočátku můžete mít trochu zvláštní pocity, ale uvidíte, že Vás tento druh stimulace přivede ke zcela neočekávaných orgasmům.


Prohlédněte si velký sortiment svorek na bradavky >
LP_BDSM speeltjes_Row9

7. Důtky & pádélka


Pokud chcete vyzkoušet BDSM hrátky, pak nesmíte pochopitelně zapomenout na důtky, bičíky a pádélka. Práskání bičem může být silně erotické a pro tento styl erotiky je velmi typické. Tím myslíme i různé tresty a výprasky. Samozřejmě míra těchto praktik záleží především na dohodě obou partnerů a znovu zde musíme připomenout absolutní důvěru a bezpečnost. Zkuste důtkami pokožku svého partnera nejprve jemně hladit a postupně přidávat na intenzitě. Uvidíte, jak bude reagovat a jak jeho či její vzrušení bude stoupat. Zajímavá jsou i pádelka určená k výpraskům, tam je již třeba použít větší síly. Opět ale pouze se souhlasem obou partnerů.

Náš tip: Začněte nejprve velmi zlehka. Pakliže uvidíte, že se to Vašem partnerovi či partnerce líbí, můžete postupně přidávat. Míru těchto hrátek si musí určit oba partneři.


Kompletní nabídka důtek, bičů & pádélek >
LP_BDSM speeltjes_Row10

8. Elektro-stimulace


Elektro-stimulace se používá především v medicíně a to hlavně k uvolnění svalstva. Nejprve můžete pociťovat jen mravenčení, ale elektrické impulsy mohou být i velmi erotické. Proto není divu, že si elektro-stimulace našla svou cestu do praktik BDSM. Elektro-sex se těší mimořádně oblibě a výběr sexy hraček je obrovský. Od vibrátorů přes anální kolíky až po kolíčky do penisu či různé klícky. Vyzkoušejte, jak vzrušující mohou elektrické impulsy na Vašem těle být.

Náš tip: Možná Vás pomyšlení na úlohu elektrického proudu v erotice trochu děsí, ale Vaše obavy nejsou vůbec na místě. Jedná se pouze o velmi lehké impulsy, které vám dodají skutečně jen erotické pocity. A navíc je tato stimulace velmi rychlá a efektivní. Budete ohromeni.


Vyzkoušejte některé z našich elektro-sexy hraček >
LP_BDSM speeltjes_Row11

9. Sexy nábytek


BDSM nábytek, sexy nábytek, houpaèky lásky…. pro tento druh nábytku existuje mnoho jmen. Máme v nabídce iRide stimulátory, sedací nábytek se zabudovanými vibrátory pro Vaše intimní chvilky o samotì a mnoho dalšího. Ve svìtì BDSM jsou velmi rozšíøené a oblíbené také tzv. houpaèky lásky. Mezi mnoha modely si urèitì i Vy vyberete ten svùj. Jednoduše je zavìsíte do vzduchu a pak už se fantazií Vaší a Vašeho partnera èi partnerky meze nekladou. Velmi zajímavý je také nafukovací nábytek, který by nemìl chybìt v žádné ložnici milovníkù BDSM hrátek. Je velmi komfortní a zároveò se mùže také snadno složit a uklidit do skøínì.

Náš tip: Pro BDSM hrátky všeho druhu si domluvte se svým partnerem èi partnerkou nìjaký signál napøíklad heslo nebo nìjaké znamení. Jakmile je jeden z vás použije, musí se veškeré aktivity ukonèit. Jen tak bude pro Vás svìt BDSM pøíjemnì vzrušující a dokonale bezpeèný.


Široká nabídka sexy nábytku >
Jak se Vám líbí sleva 10 %?
Vybrali jsme Vás v rámci naší reklamní akce a nabízíme Vám osobní slevu 10 % na celou naši aktuální nabídku. Pouhým kliknutím na tlačítko potvrdíte svůj zájem. Sleva vám bude automaticky odečtena v košíku. Tak co říkáte na 10% slevu?
Mobile Pop up